Yerel Koordinatörler

Sosyal Bilimler Enstitüsü Hititoloji
- Doç.Dr. Şenay Gökbayrak
- Araş. Gör. Nusret ERSÖZ
- Doç.Dr Cemil KUTLUTÜRK
- Doç.Dr. Hakan EROL
- Yrd.Doç.Dr. Hakan EROL