Yerel Koordinatörler

Mühendislik Fakültesi Kimya Mühendisliği
- Doç Dr Özge ŞAKIYAN DEMİRKOL
- Prof.Dr. Hale Hapoğlu
- Araş.Gör. Baran Özyurt
- Araş.Gör. Şule Camcıoğlu