Yerel Koordinatörler

Eğitim Bilimleri Fakültesi Sosyal Bilgiler Eğitimi
- Doç.Dr. Berna ARSLAN
- Doç.Dr. Ayşegül BAYRAKTAR
- Doç. Dr. Onur ÇALIŞKAN
- Dr. Öğrt. Üyesi Serkan KELEŞOĞLU