Yerel Koordinatörler

Mühendislik Fakültesi Gıda Mühendisliği
- Doç.Dr. Emine Yağmur
- Prof.Dr. Ferruh Erdoğdu
- Prof.Dr. Ertan ANLI
- Araş.Gör. Necla ÖZDEMİR
- Araş.Gör. Eda DEMİROK SONCU