Yerel Koordinatörler

Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi İspanyol Dili ve Edebiyatı
- Prof.Dr. Ertuğrul Rufayi Turan
- Araş.Gör. Ceren Karaca