Yerel Koordinatörler

Siyasal Bilgiler Fakültesi Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi
- Araş.Gör. Özgür Ateş
- Araş.Gör. Gamze Atabaş
- Galip Cem BERK
- Araş.Gör. Selbin Yılmaz