Yerel Koordinatörler

Sosyal Bilimler Enstitüsü Psikoloji
- Doç.Dr. Şenay Gökbayrak
- Araş. Gör. Nusret ERSÖZ
- Doç.Dr Cemil KUTLUTÜRK
- Prof.Dr. Ayşen GÜRE