Yerel Koordinatörler

Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi Psikoloji
- Prof.Dr. Ertuğrul Rufayi Turan
- Prof.Dr Ayşen Güre
- Araş.Gör. Melike GÜZEY
- Araş.Gör. Meryem DEDELER