Yerel Koordinatörler

Sosyal Bilimler Enstitüsü Uluslararası İlişkiler
- Doç.Dr. Şenay Gökbayrak
- Araş. Gör. Nusret ERSÖZ
- Doç.Dr Cemil KUTLUTÜRK
- Dr. Klevis Kolasi