Yerel Koordinatörler

Siyasal Bilgiler Fakültesi Uluslararası İlişkiler
- Araş.Gör. Özgür Ateş
- Araş.Gör. Gamze Atabaş
- Galip Cem BERK
- Araş. Gör.Dr. Özge ÖZKOÇ