Yerel Koordinatörler

Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi Dilbilim
- Prof.Dr. Ertuğrul Rufayi Turan
- Araş.Gör. Kübra KARACA