Yerel Koordinatörler

Sosyal Bilimler Enstitüsü Maliye ve Kamu Ekonomisi
- Doç.Dr. Şenay Gökbayrak
- Araş. Gör. Nusret ERSÖZ
- Dr. Özlem GENÇ