Yerel Koordinatörler

Siyasal Bilgiler Fakültesi Maliye
- Araş.Gör. Özgür Ateş
- Araş.Gör. Gamze Atabaş
- Galip Cem BERK
- Araş.Görevlisi Özlem Genç