Yerel Koordinatörler

Sosyal Bilimler Enstitüsü Bilim Tarihi
- Doç.Dr. Şenay Gökbayrak
- Araş. Gör. Nusret ERSÖZ
- Doç.Dr Cemil KUTLUTÜRK
- Prof.Dr. Melek Dosay Gökdoğan
- Araş. Gör: Vural Başaran