Yerel Koordinatörler

Sosyal Bilimler Enstitüsü Coğrafya
- Doç.Dr. Şenay Gökbayrak
- Araş. Gör. Nusret ERSÖZ
- Yrd. Doç. Dr. Olgu Aydın