Yerel Koordinatörler

Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi İspanyol Dili ve Edebiyatı
- Sadettin Yılmaz
- Prof.Dr. Osman Toklu
- Araş.Gör. Ceren Karaca