Yerel Koordinatörler

Sosyal Bilimler Enstitüsü Türk Dili ve Edebiyatı
- Doç.Dr. Şenay Gökbayrak
- Araş. Gör. Nusret ERSÖZ
- Araş.Gör. Selda Alparslan