Yerel Koordinatörler

Sosyal Bilimler Enstitüsü İşletme
- Doç.Dr. Şenay Gökbayrak
- Araş. Gör. Nusret ERSÖZ
- Doç.Dr Cemil KUTLUTÜRK
- Araş.Gör. Bahan Yenilmez