Yerel Koordinatörler

Siyasal Bilgiler Fakültesi İktisat
- Araş.Gör. Özgür Ateş
- Araş.Gör. Gamze Atabaş
- Galip Cem BERK
- Öğr.Görv Taylan Zafer Bali