Yerel Koordinatörler

Mühendislik Fakültesi Fizik Mühendisliği
- Doç Dr Özge ŞAKIYAN DEMİRKOL
- Prof.Dr. Hüseyin Sarı
- Araş.Gör. Ahmet Karatay