Yerel Koordinatörler

Sosyal Bilimler Enstitüsü Hukuk
- Doç.Dr. Şenay Gökbayrak
- Araş. Gör. Nusret ERSÖZ
- Dr.Öğr.Üyesi Murat GÜREL