Yerel Koordinatörler

Sosyal Bilimler Enstitüsü Halkbilim
- Doç.Dr. Şenay Gökbayrak
- Araş. Gör. Nusret ERSÖZ
- Araş.Gör. Hasan Münüsoğlu