Yerel Koordinatörler

Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi Halkbilim
Bu fakülteye atanmış herhangi bir koordinatör bulunamadı!
- Araş.Gör. Hasan Münüsoğlu