Sistem Kullanım Şartları ve Başvuru Sözleşmesi

1- Bu çevrimiçi sistem üzerinden kayıt ve başvuru yapan kullanıcılar, yararlanıcı adayı olarak kabul edilecektir.

2- Yararlanıcı adayı, Erasmus+ Programına ilişkin tüm kural ve düzenlemeleri kabul eder.

3- Yararlanıcı adayı, Erasmus+ Programının ilgili yılına ilişkin yayımlanan ilanıErasmus Uygulama El Kitabını, sözleşmeleri ve eklerini okuduğunu kabul eder.

4- Yararlanıcı adayı, hareketliliğin başlayacağı tarihe kadar aday statüsünü koruyacağını ve kuruma tahsis edilecek hibenin tüm adaylar için yeterli olmaması durumunda  faaliyete katılamayabileceğini kabul eder.

5- Yararlanıcı adayı, sistem üzerinde kayıtlı e-posta adresinin Koordinatörlükle birincil  iletişim kanalı olduğunu ve bu adrese iletilecek tüm iletilerin resmi bildirim sayılacağını kabul eder.